Image Slider

Məhsul

Alma püresi qıcqırma qabiliyyətinə malik olan məhsuldur, şirəni çəkmədən bütöv və ya təmizlənmiş meyvələrin yeməli hissələrinin təmizlənməsi, diğranması və sürtkəcdən keçirilməsi kimi proseslərin köməyi ilə əldə olunan məhsul, əlavə qatqılardan və genetik modifikasiya edilmiş mənbələrdən istifdə edilmədən sağlam və təzə almalardan mexaniki yolla alınır. Meyvələr keyfiyyətli, yetişmiş və təzə, yaxud fiziki üsullarla və ya Kodeks Alimentarius Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş müddəalara müvafiq olaraq emal vasitələrinin köməyi ilə konservləşdirilmiş halda olmalıdırlar. Pürenin hazırlanması üçün çürüməyə və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalmamış yetişmiş və sağlam meyvələrdən istifadə olunur. Məhsulda qabıq, çəyirdək və almaların digər sərt hissələri, həmçinin digər bərk substansiyalar və qatqılar yoxdur. Məhsula şəkər əlavə edilmir, həmçinin, məhsulun orqanoleptik və qida xüsusiyyətlərini bu və ya digər dərəcədə dəyişdirə biləcək əməliyyatlar tətbiq olunmur.   Emal prosesi karamelləşdirməni və qızdırma vasitəsi ilə korlanmanı istisna edir, bununla yanaşı, həyat qabiliyyətinə malik olan mikroorqanizmlərin miqdarını maksimal dərəcədə azaltmaq və məhsulun qıcqırma fəallığını aradan qaldırmaq üçün, püre yüksək temperatur şəraitində sterilləşdirilir. Təklif olunan məhsul BRC sertifikat tələblərinə cavab verir.

                         

Əlavə Məlumat

   ZAVODUN ADI VƏ ÜNVANI

 

 “QAFQAZ KONSERV ZAVODU” MMC

 Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz  şəhəri,

 Bakı – Xaçmaz şosesi, 157-ci km     

           MƏHSULUN ADI

 ASEPTİK ALMA PÜRESİ KONSENTRATI 30 QUTU

      MƏHSULUN TƏSVİRİ

 Aseptik alma püresi zədələnməmiş, möhkəm, yetişmiş almalardan hazırlanır. Məhsul  qida məhsullarına müvafiq sanitariya şərtlərinə riayət etməklə istehsal edilir.

               TƏRKİB

 Alma püresi

        HƏSSASLIQ ÜZRƏ    KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Xarici  görünüşü

 Qaralma əlamətləri və ya jelatinli hissəciklər aşkar edilməyib. Dəyişkən  hissəciklər, ləkələr, zərərvericilər, zədələnmiş hissələr və digər kənar  təsirlər yoxdur. 

 Rəng

Təzə və təmiz alma

 Dad/iy 

 Normal, təmiz və həddən artıq istilik əlamətlərinə, fermentləşdirilmiş və  ya digər iylərə malik deyil.  

        FİZİKİ VƏ KİMYƏVİ      KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

Analiz göstəriciləri

Limitlər

Vahidlər

Metod

 Briks (at 200C)

min.30

          Bx.

-

 Turşuluq, (alma turşusu  kimi)

0.2-1.5

%

ГОСТ 25555.0-82

 pH

3.0-4.0

 

ГОСТ 26188-84

 Bostwick (at 200C, 30 qutu)

10-20

cm

-

 Rəng

L=min.36

 

-

 Ölçü

0.6 mm

 

-

         MİKROBİOLOJİ                         GÖSTƏRİCİLƏR

Analiz göstəriciləri

Limitlər

Vahidlər

Metod

 Ümumi hesab 

<5

cfu/ml

ГОСТ 10444.15-94

 Jele  

<5

cfu/ml

ГОСТ 10444.12-88

 Maya

<5

cfu/ml

ГОСТ 10444.12-88

 Bağırsaq çöpləri

Neqativ/ml

cfu/ml

ГОСТ 30518-97

        PESTİSİDLƏR VƏ    TƏHLÜKƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ

 Məhsul CE Legislatin əsasən istehsal edilib.

                   GMO

  Məhsulda Genetik Modifikasiya edilmiş Orqanizm və onların törəmələri aşkar  edilməyib.  İstehsal ərazisində məhsulun zədələnməsinə səbəb ola bilən modifikasiya  edilmiş  maddədən istifadə edilməyib.

        SAXLAMA MÜDDƏTİ

 0 və 250C temperaturda və istehsal tarixindən 12 ay ərzində saxlayın. 

           QABLAŞDIRMA

 Həcm

 220 lt

 

 Xarici örtük

 METAL ÖRTÜK/LLDPE/LLDPE

 112+65+65 mikron

 

 Uzunluq * en

 1562*895 mm

                  QUTU

  Aseptik Alma Püresi Konsentratı maye qida məhsulları üçün nəzərdə tutulan laklanmış   metal qabda yerləşdirilmiş aseptik qutuda qablaşdırılıb. İstehsal zamanı plomb metal     qabın üzərinə vurulur.

            MARKALAMA

  Qabın üzərində müvafiq qeydlər mövcuddur:

  • Bağlama No
  • Qab No
  • Brutto və xalis çəki
  • İstehsal və etibarlılıq müddəti
  • Saxlama şərtləri
  • Briks və turşuluq

Go to the top